Senzomotirický tréning

f84

Senzomotorický tréning

Senzomotorický tréning je súbor cvičení na zlepšenie funkčnosti nervového systému. Spolupracujeme s pánom FerencomCsengerom certifikovaným terapeutom, ktorý absolvoval kurz senzomotorického tréningu v Maďarsku pod vedením pani Katalin Lakatos, Ph.D… viac tu alebo na mailovej adrese info@tsmt.sk

Ten pre každé dieťa vytvára špecifický súbor jednoduchých cvičení s básničkami, ktoré pomáhajú pri rozvoji motorickej koordinácie, rovnováhy, pozornosti, reči, či sociálnej interakcii. Dieťa časom dokáže lepšie vnímať a spracovávať zmyslové podnety z okolia a adekvátne na ne reagovať. Hravou formou sa tak k nemu dostávajú stimuly, ktoré mu chýbajú, alebo ich spracovanie nie je dostatočne zautomatizované.