Náš tím

Andrea Šedibová

Riaditeľka MŠ a ZŠ
viac tu

Dagmar Šuranová

Zástupkyňa riaditeľky MŠ a ZŠ
viac tu

Iveta Žillová

Asistentka riaditeľky MŠ a ZŠ
viac tu

Jana Púpavová

Špeciálny pedagóg
Triedny učiteľ MŠ
viac tu

Adrea Bírová

Špeciálny pedagóg
Triedny učiteľ MŠ
viac tu

Anica Demáková

AutiAteliérik
Pedagóg výtvarných techník F84
viac tu

Erika Strišovská

Špeciálny pedagóg
Triedny učiteľ MŠ
viac tu

Lenka Oravcová

Špeciálny pedagóg
Triedny učiteľ MŠ
viac tu

Dagmar Garanová

Špeciálny pedagóg
Triedny učiteľ MŠ
viac tu

Jana Juricová

Špeciálny pedagóg
Učiteľ MŠ
viac tu

Eva Kalmanová

Špeciálny pedagóg
Triedny učiteľ ZŠ
viac tu

Anna Mašurová

Špeciálny pedagóg
Pedagogický asistent ZŠ
viac tu

Nikoleta Pešková

Pedagogický asistent
viac tu

Lucia Stoláriková

Špeciálny pedagóg
Vychovávateľ ZŠ
viac tu

Denisa Antolíková

Školský psychológ MŠ a ZŠ
viac tu

Klaudia Onderovská

Pedagogický asistent
viac tu

Walaa Sharara

Podporný personál ZŠ
viac tu

Katarína Reinoldová

Muzikoterapeut F84
viac tu