Muzikoterapia

f84

Muzikoterapia


Hudba
bola oddávna súčasťou liečby a oddychu v mnohých kultúrach. Svojimi možnosťami a rôznorodosťou využitia rytmu, tempa, melódie, farby a intenzity zvuku je prirodzenou súčasťou každého človeka. Umožňuje vyjadriť sa bez slov, môže byť motiváciou, stimulom k osobnému rastu. Spojením hudobnej a špecialnopedagogickej skúsenosti vzniká unikátna možnosť pôsobenia aj pre deti s autizmom. Hudba sa stáva prostriedkom relaxácie, stimulom k rozvoju reči, interakcie, pohybu ako aj iných cieľov zameraných na napredovanie našich detí. Dnes takúto formu interakcie nazývame „muzikoterapia“.

Čo sme dosiahli muzikoterapiou?
…dieťa, ktoré sa zaujímalo len o konštruovanie a nehovorilo, sa otvorilo svetu zvukov a začalo hrať na klavíri (improvizácia, aj opakovanie známych piesní), začalo spolupracovať pri logopedickej intervencii,
…stala sa priestorom relaxu a následne dieťa lepšie spolupracovalo pri ostatných aktivitách.
…odbúrali sme zábrany pri speve a zlepšili interakciu pri vzájomnej komunikácii.