HRV Biofeedback

f84

HRV Biofeedback

Terapiu HRV Biofeedback využívame ako uznávaného a smerodajného ukazovateľa stresovej záťaže dieťaťa. Prostredníctvom tréningu na HRV je možné dieťa ukľudniť, zbaviť stresu, preventívne pôsobiť pred negatívnymi vplyvmi stresu a zlepšiť emocionálne spracovanie kritických situácií. Vďaka tréningu sa vieme s deťmi dostať do tzv. koherentného stavu, pri ktorom dochádza k súladu medzi srdcom, mozgom a autonómnym nervovým systémom a tým dochádza k pozitívnym zmenám na úrovni mentálnej, emočnej, hormonálnej a fyzickej.

Zmeny srdcovej aktivity sú snímané  a vyhodnocované senzorom, ktoré ich prevedie na elektrický signál, ktorý potom ovláda jednotlivé počítačové hry, ktoré používame v tréningu.
Počítačové hry, ktoré používame sú interaktívne.Napr. hra s názvom Balón, kde balón letí okolo sveta a jeho rýchlosť a výška závisí od toho v akej hladine koherencie dieťa je.