Domáca dielnička

F84, o.z. získalov máji 2020 grant na projekt: Domáca dielnička na pomôcky. Tento projekt sa uskutoční v rámci Fondu pomoci Nadácie orange.