S kuframi za autizmom, Srbsko

  • by

Srbsko.  Krajina, ktorá zaspala dobu?

Škola za osnovno i srednjeobrazovanje MILAN PETROVIĆ v Novom Sade Vám dokáže, že to tak ani z ďaleka nie je…

V rámci projektu ,,S kuframi za autizmom‘‘, naše ďalšie kroky smerovali do malého historického mestečka Novi Sad v Srbsku. V celej Európe je toto mestečko známe najmä tým, že poskytuje komplexnú starostlivosť pre jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po starobu. Výchovu, vzdelávanie i rôzne podporné služby poskytuje 1700 užívateľom približne 500 pedagógov a iných odborných zamestnancov, v rámci pätnástich objektov v srdci mesta i jeho okolí. Aj práve na základe takejto bohatej škály sme si vedeli prísť na svoje.

Počas piatich dní sme mali možnosť spoznať fungovanie materskej, základnej a strednej školy, podporovaného bývania, chránených dielní, centra pre asistovanú technológiu a iných centier poskytujúcich svoje služby nielen pre jednotlivcov s PAS – čo nám pomohlo odhaliť ich pozíva i negatíva. Verte tomu, že množstvo pozitívnych zistení prekvapilo aj nás. 

Jedným z nich bolo začleňovanie detí a žiakov s PAS medzi ostatné deti s inými druhmi zdravotného znevýhodnenia. Takto sa na školách vytvárajú nielen triedy pre deti s PAS, ale mnoho z nich sme mohli stretnúť aj v triedach pre deti a žiakov s telesným, mentálnym a dokonca zrakovým a sluchovým postihnutím. Preto sa v každej triede stretnete s používaním PECSu, rôznych druhov vizualizácie ako je napríklad kalendár, denný či týždenný režim i využívaním procesuálnych schém. Taktiež veľkú podporu poskytuje centrum pre asistovanú technológiu, ktoré svojim žiakom zapožičiava techniku, ktorá im umožňuje plnohodnotne sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu.

Okrem toho, že školy poskytujú svojim žiakom vo vysokej miere logopedickú starostlivosť, po odporúčaní pediatra žiaci základnej školy bezplatne využívajú i rôzne druhy terapií v špecializovaných učebniach pre reedukáciu psychomotorického vývinu (tréning senzoriky a motoriky), vizuálnej stimulácie, komunikácie, ranej stimulácie, augmentatívnej a alternatívnej komunikácie, fyzioterapie, Montessori výučby  i muzikoterapie. V rámci strednej školy žiaci svoju radosť prejavujú i v plaveckom bazéne, či soľnej izbe. O poskytovanie týchto služieb sa stará tím odborníkov, v rámci ktorého by som rada podčiarkla fyzioterapeutov i zdravotné sestry, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť tímu a tak uľahčujú prácu špeciálnych pedagógov, najmä počas vyučovacieho procesu. Okrem ich prvotnej práce, s veľkou ochotnou pomáhajú aj pri sebaobslužných činnostiach, či pracujú na zlepšení orientácie žiakov v rámci budovy školy.

Aj napriek tomu, že naše zariadenie nedisponuje poskytovaním služieb pre stredoškolákov a dospelých, tak sa poďme spoločne pozrieť ako to vyzerá v inštitúte Milana Petrovića.

Cieľom strednej školy je svojich študentov v čo najvyššej možnej miere pripraviť na život v spoločnosti. Svoje zručnosti si osvojujú v dvoj, troj a štvorročných študijných odboroch, pod vedením skúsených odborníkov. Z vnútra budovy sú vytvorené učebne, ktoré slúžia na prax študentov a z vonkajšej strany týchto učební sú dvere dokorán otvorené pre širokú verejnosť, ktorá so záľubou využíva ich služby. Ide najmä o opravu obuvi, kadernícke služby,  stolárstvo, tkáčstvo, záhradníctvo, opravu áut, či grafické služby, ktoré využívajú aj miestne úrady pre tvorbu rôznych informačných letákov a brožúr pre občanov. Verejnosť so záľubou využíva aj služby umývania áut a nie jedna gazdinka si príde na svoje, keď špinavé oblečenie odnáša domov čisté, voňavé a vyžehlené. Samotní žiaci sa podieľajú aj na chode školy. Vyrábajú tekuté mydlá, ktorými zásobujú celú inštitúciu Milana Petrovića, podieľajú sa na príprave jedál pre svojich spolužiakov a taktiež recyklujú papier, ktorý slúži ako pracovný materiál v rôznych dielňach.
Aj o dospelých s PAS je veľmi dobre postarané. Svoje šťastie, spokojnosť a radosť prejavujú v centrách pre ne vytvorených, kde sa spoločne stretávajú a plnohodnotne využívajú svoj voľný čas. Venujú sa pestovaniu ovocia a zeleniny, starostlivosti o domáce zvieratá, pestujú okrasné kvety, liečivé bylinky i huby. Následne vyrábajú rôzne produkty (sirupy, zaváraniny, med s hubami, miestne nátierky), ktorými následne zásobujú nie len svoje školy, ale ich aj predávajú na miestnom trhu. Tieto centrá fungujúce v tichých oblastiach mimo mesta využívajú deti i dospelí jednotlivci s PAS dennou formou, s možnosťou využitia služby ,,break‘‘, kedy kompetentní pracovníci uľahčujú rodičom starostlivosť o ich deti formou víkendových či týždňových pobytov v zariadení.

Nie je nič krajšie ako sa pozerať na desiatky či stovky detí a dospelých, ktorí sa tešia z každého dňa prežitého v škole alebo plnohodnotného trávenia voľného času so svojimi kamarátmi.

Na koniec ostáva už len jedna otázka. Je teda Srbsko krajina, ktorá zaspala dobu?

Eva Kalmanová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *