Náš tím

Andrea Šedibová

Riaditeľka
viac tu

Dagmar Šuranová

Zástupkyňa riaditeľky
viac tu

Iveta Žillová

Asistentka riaditeľky
viac tu

Jana Púpavová

Špeciálny pedagóg
viac tu

Adrea Bírová

Špeciálny pedagóg
viac tu

Anica Demáková

AutiAteliérik
viac tu

Erika Strišovská

Špeciálny pedagóg
viac tu

Lenka Oravcová

Špeciálny pedagóg
viac tu

Dagmar Garanová

Špeciálny pedagóg
viac tu

Jana Juricová

Špeciálny pedagóg
viac tu

Eva Kalmanová

Špeciálny pedagóg
viac tu

Anna Mašurová

Špeciálny pedagóg
viac tu

Nikoleta Pešková

Pedagogický asistent
viac tu

Lucia Stoláriková

Špeciálny pedagóg
viac tu

Denisa Antolíková

Psychológ
viac tu

Klaudia Onderovská

Pedagogický asistent
viac tu

Walaa Sharara

Podporný personál
viac tu

Katarína Reinoldová

Špeciálny pedagóg
viac tu