Náš tím

Andrea Šedibová

riaditeľka MŠ a ZŠ

canisterapia

zvuková terapia

podporné rodičovskě skupiny

poradenstvo

prednášky, školenia

výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení

výjazdy do domáceho prostredia 

inštruktážne vzdelávanie pre rodičov – Maják

Dagmar Šuranová

zástupkyňa riaditeľky MŠ a ZŠ

supervízie

vývinová diagnostika

podporné rodičovské skupiny

terapie RKSZ

prednášky, školenia

inštruktážne vzdelávanie pre rodičov – Maják

výjazdy do domáceho prostredia

Iveta Žillová

asistentka riaditeľky MŠ a ZŠ

Jana Púpavová

triedny učiteľ MŠ

vývinové terapie

Adrea Bírová

triedny učiteľ MŠ

vývinové terapie

Anica Demáková

arteterapia F84

Erika Strišovská

triedny učiteľ MŠ

Lenka Oravcová

triedny učiteľ MŠ

vývinové terapie

senzomotorický tréning

Dagmar Garanová

triedny učiteľ MŠ

HRV terapie

Jana Juricová

pedagogický asistent MŠ

vývinové terapie

Eva Kalmanová

triedny učiteľ ZŠ

bazalná stimulácia

Anna Mašurová

pedagogický asistent ZŠ

Nikoleta Pešková

pedagogický asistent MŠ

Lucia Stoláriková

vychovávateľ ZŠ

Denisa Antolíková

školský psychológ MŠ a ZŠ

vývinová diagnostika

Klaudia Onderovská

pedagogický asistent MŠ

senzomotorický tréning

Walaa Sharara

podporný personál ZŠ

Katarína Reinoldová

muzikoterapia F84

terapie RKSZ pre deti s AS

podporné rodičovské skupiny pre rodičov detí s AS

výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení