F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Sefo Raclavský

Pozícia (pracovné zaradenie): projektový manažér