F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Iveta Žillová

Pozícia (pracovné zaradenie): asistentka riaditeľky