F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

PaedDr. Andrea Šedibová

Pozícia (pracovné zaradenie): riaditeľka Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom