F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Mgr. Anica Demáková

Pozícia (pracovné zaradenie): podporný personál v ZŠ