F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Mgr. Jana Juricová

Pozícia (pracovné zaradenie):  podporný personál v ZŠ