F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Mgr. Barbora Šedivá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozícia (pracovné zaradenie): triedna učiteľka