F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Maják do sveta autizmu

Poradenské a vzdelávacie centrum F84 v spolupráci s nadačným fondom Strabag v Nadácii Pontis po úspešnom ogranizovaní prednášok Maják do sveta autizmu, plánuje pokračovanie organizovania tohto uceleného vzdelávacieho cyklu pre rodičov detí s autizmom aj v šk. roku 2017/2018.

Ciele projektu:

  • Ozrejmiť rodičom v pochopiteľnej forme  podstatné aspekty autizmu tak, aby boli schopní prispôsobiť svoje prostredie a svoje správanie v prospech záujmu ich dieťaťa.
  • Previesť rodičov v teoretickej ale aj praktickej forme jednotlivými terapiami a výchovno-vzdelávacími metódami.

Absolventi vzdelávania "Maják do sveta autizmu" (co-terapeuti) budú schopní v domácom prostredí aplikovať postupy navrhnuté odborníkmi v oblasti autizmu. Zameraním sa na intenzívnu a zmysluplnú terapiu detí s autizmom v spolupráci: odborníci a rodičia, sa v kľúčovom období vývinu dieťaťa podarí maximalizovať jeho rozvoj zručností, z ktorého bude profitovať celý život.

10 tém = 10 stretnutí 

Všetkých stretnutí/tém sa musia zúčastniť obaja rodičia, príp. kombinovať: rodič+iný člen rodiny. Stretnutia prebiehajú v priestoroch Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Jozefská 6. Jedno stretnutie trvá približne 3 hodiny.

V prípade, ak máte záujem o absolvovanie cyklu prednášok Maják do sveta autizmu, prosíme o vyplnenie dotazníka a zaslanie na mail adresu: poradna@f84.sk

Dotazník na stiahnutie nájdete TU.