F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Kontakty

Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom

Jozefská 6, 811 06  Bratislava

IČO: 37 925 539

e-mail: skolka@f84.sk,

riaditeľka: sedibova@gmail.com

tel. kontakt: 0917 905 348