F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Zaujímavosti

Autizmus nie je choroba, no i napriek tomu by sme ju mohli na základe faktov označiť za civilizačnú chorobu, alebo lepšie povedané psychickú poruchu. Dnes ňou trpí na celom svete viac ako 67 miliónov ľudí. Pred 20-mi rokmi bol výskyt autizmu raritou, trpelo ním len 1 z 10 000 narodených detí. Pred 8 rokmi to bolo 1 dieťa z 500 a dnes je to už každé 110-te dieťa.
Diagnózou autizmu trpí dokonca viac ľudí ako známejšími a častejšie skloňovanými diagnózami ako je cukrovka, či AIDS dohromady. A aj napriek tomu naša verejnosť si vie skôr predstaviť, čo znamenajú tieto diagnózy a aké sú ich prejavy, no o autizme vedia len veľmi málo.

Práve aj tento alarmujúco stúpajúci údaj a fakt je dôvodom vzniku mnohých filmových produkcií hovoriacich o psychickej poruche autizmu. Určite mnohí z Vás videli filmy ako Rain Man, či Sněhový dort alebo Jmenuji se Sam, každý z týchto filmov vykresľuje z istého pohľadu život a svet autistov, ktorý sa však do takejto podoby, akú ste mohli vidieť dostáva až po vytrvalej a koncepčnej práci s osobami trpiacimi autizmom. Bez nej je život autistov plný zmätku a strachu.

Zaujímavosťou je, že autizmom trpí až 4krát viac chlapcov ako dievčat. Tento fakt sa častokrát vysvetľuje teóriou o výskyte testosterónu, ktorý by mal porušené gény ovplyvňovať.
Samotná teória a vysvetlenie vzniku a výskytu autizmu ešte nie je známa. Mnohí hovoria o vplyve očkovania, ďalší poukazujú na fakt častého výskytu autistických detí v rodinách úspešných mužov so stresujúcim a vyťažujúcim zamestnaním.

Psychická porucha auizmus ako taká má viacero podôb. Môžeme hovoriť o tzv. detskom autizme, atypickom autizme, rettovom syndróme, či aspergerovom syndróme. Viac o jednotlivých prejavoch sa budete mať možnosť dočítať na týchto stránkach.

Práve aspergerov syndróm sa stáva často predmetom a námetom mnohých filmov. Tento fenomén však nie je otázkou len posledných rokov. Výskyt autizmu v minulosti bol raritou, ktorá sa častokrát mylne považovala aj za geniálnosť či pomätenosť, prevažne vďaka vysokofunkčným autistom tzv. aspergerom. O mnohých z nich môžeme počuť do dnes a práve im môžeme ďakovať za pokrokové objavy a diela, ktoré ovplyvnili a ovplyvňujú všetky sféry nášho života do dnes.  Autistami boli osobnosti ako napríklad Albert Einstein, či Wolfgang Amadeus Mozart..
Autizmus nie je len pojem západných krajín, či filmov. Týka sa aj slovenskej reality, kde však nie je ešte stále dostatočne riešený.

Na predpokladaný počet približne 10 000 autistických detí existuje len 11 špecializovaných tried v materských školách po celom Slovensku, ktoré navštevuje len 65 detí a len cca 60 tried v rámci základných škôl.  Existuje len minimum poradenských a diagnostikujúcich centier, ktoré majú rodičia, či pedagógovia k dispozícii a preto sa často stáva, že sú na poradovníku diagnostiky pol roka, a po samotnej diagnostike a pridelení diagnózy autizmu odchádzajú domov bez potrebných ďalších informácií, či odbornej pomoci.