F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Diagnostikovanie autizmu

Moje dieťa je iné. Aký závažný je tento problém? V čom je jeho podstata? Ako dlho bude trvať? Dá sa vyliečiť? Ako môžem môjmu dieťaťu pomôcť?
Tieto a podobné otázky trápia rodičov, ktorí si všimnú, že ich dieťa je iné ako jeho rovesníci.
Charakteristické prejavy autizmu možno u niektorých detí pozorovať už vo veľmi útlom veku, spravidla sú však prejavy viditeľné až okolo druhého až tretieho roku, kedy rodičia očakávajú, že ich dieťa už bude rozprávať a zapájať sa do hry s rovesníkmi. Ako prvé si rodičia často všimnú, že ich dieťa nerozpráva, ale namiesto použitia reči vyjadruje priania ťahaním iných osôb, prípadne použije ruku blízkej osoby ako nástroj na dosiahnutie želaného predmetu. Nereaguje na vlastné meno, pôsobí dojmom, akoby bolo nepočujúce. Nenadväzuje očný kontakt, uprednostňuje hru osamote pred spoločnou aktivitou, málo sa zaujíma o ostatné deti. Varovnými signálmi sú aj zvláštnosti hry. Napríklad namiesto „bežnej“ a očakávanej hry s autíčkom je dieťa zaujaté opakovaným točením kolieska na autíčku, prípadne zoraďovaním autíčok alebo iných predmetov (niekedy podľa farby, veľkosti, druhu a pod.), pričom na narušenie tejto schémy reaguje dieťa neprimeraným a ťažko utíšiteľným záchvatom zlosti a plačom.
Prvé informácie, ešte pred samotnou návštevou odborníka a diagnostikou, získavajú rodičia zvyčajne z médií (časopisy, knihy, televízia, rozhlas, internet). Niektorí rodičia sa obrátia na svojho pediatra, ktorý ďalej sprostredkuje stretnutia s tímom odborníkov. V posledných rokoch sa diagnostika autizmu na Slovensku skvalitnila a tak je možné podchytiť túto poruchu už v útlom veku dieťaťa. Poruchy autistického spektra môžu byť diagnostikované už vo veku okolo druhého roku života dieťaťa. Diagnóza by mala byť výsledkom tímovej práce odborníkov, ktorí v danej oblasti majú teoretické i praktické skúsenosti. Najčastejšie sú nimi detskí psychiatri, klinickí psychológovia, špeciálni pedagógovia, neurológovia.
Samotný proces diagnostiky znamená okrem odborných vyšetrení dieťaťa podrobný rozhovor s rodičmi, ktorý sa zameriava na rodinné pozadie, informácie o dieťati od jeho narodenia až po súčasnosť, napríklad o tom, ako sa správa v kolektíve detí, akým spôsobom sa vyvíjala jeho reč a podobne. Ďalším krokom je práca s dieťaťom a pozorovanie dieťaťa v rôznych situáciách, niekedy je vhodná návšteva dieťaťa v prirodzenom prostredí škôlky alebo v školy.
Vyslovenie diagnózy môže pre rodičov znamenať veľký šok, dokonca aj vtedy, keď mali podozrenie, že ich dieťa má autizmus alebo Aspergerov syndróm. Emócie, ktoré rodičia v tomto období prežívajú, sú veľmi bolestné, najčastejšie je to smútok a strach z budúcnosti. Niektorí rodičia len ťažko prijímajú vyslovenú diagnózu, čo je tiež normálna reakcia a ochranný mechanizmus, pokým počiatočný šok neodznie. Nasledovné kroky môžu pomôcť rodičom pri vyrovnávaní sa s diagnózou: informovanie sa o všetkých možnostiach, ktoré sa ponúkajú, získanie informácií o autizme, podniknutie krokov na začatie ranej starostlivosti o dieťa, pridanie sa k rodičovskej skupine, organizácii v mieste bydliska, prípadne na internete.
Diagnóza predstavuje odrazový mostík, ktorý rodičom ukáže, ktorým smerom sa majú uberať. Prinesie im odpovede na mnoho otázok, ktoré im víria v hlave, pomôže im pochopiť správanie ich dieťaťa a naštartuje cielenú starostlivosť, ktorá zlepší perspektívu ich dieťaťa.

http://www.autism-help.org/early-intervention-aspergers-autism.htm