F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

F84 škola

V Súkromnej základnej škole pre žiakov s autizmom máme jednu triedu, ktorú navštevujú deti rôznych ročníkov.

Prijatie žiaka do triedy ZŠ je podmienené len kapacitou našej školy.

Dôležitý oznam:

V prípade záujmu o prijatie dieťaťa do našej ZŠ je potrebné sa priebežne informovať a v každom prípade podať písmonú žiadosť.

Žiadosť o priajtie do ZŠ