F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

F84 škôlka

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou.

Prijatie dieťaťa do MŠ nie je podmienené vekom 3 roky ani samostatnosťou v oblasti samoobsluhy (osobná hygiena), t.j. môžu ju navštevovať aj deti mladšie ako 3 roky.

Dôležitý oznam:

Prijímanie detí do Súkromnej materskej školy pre deti s autizom prebieha v mesiacoch apríl a máj. V prípade ak máte záujem o zaradenie dieťaťa do MŠ na školský rok 2018/2019 kontaktujte nás formou e-mailu na adrese: poradňa@f84.sk

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ