F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Poradenstvo

Našími cieľmi je poskytovať poradenstvo pre rodičov a rodinných príslušníkov ohľadom procesov zameraných na rozvoj dieťaťa, ale aj úpravu prostredia, v ktorom dieťa žije a do ktorého sa po posúdení diagnózy vráti, aby sa plne vyvinul jeho potenciál.