F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Diagnostika

Diagnostiku porúch autistického spektra (t.j. vyšetrenie s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť poruchu z okruhu tzv. pervazívnych vývinových porúch, resp. vyjadriť na ňu podozrenie) na Slovensku realizuje stále málo pracovísk a odborníkov. Je ich tak málo, že na vyšetrenie sú veľmi dlhé čakacie doby – neraz niekoľko mesiacov. Je to čas plný obáv a neistoty rodičov na jednej strane, na strane dieťaťa nezvratná strata, ktorú im už nikto nikdy nemusí dokázať vynahradiť (štruktúry mozgu dozrievajú a to, čo je možné dnes, už nemusí byť možné zajtra). Pre rodičov je vyslovenie diagnózy samozrejme bolestivý okamih, pre dieťa by to však mohlo znamenať začiatok špecializovanej starostlivosti (ktorá ak je kvalitná, prináša dieťaťu veľkú úľavu a otvára možnosti rozvíjania tých oblastí vývinu, ktoré stagnujú alebo sa vyvíjajú odlišným spôsobom).