F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Personál

V základnej škole pre žiakov s autizmom pracuje tím skúsených odborníkov – špeciálni pedagógovia, vychovávateľ v školskom klube detí, školský psychológ, logopéd, arteterapeut, podporný personál.