F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Základné údaje

V Súkromnej základnej škole pre žiakov s autizmom si deti plnia povinnú školskú dochádzku.

email: skola@f84.sk