F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Základné údaje

Materská škola pre deti s autizmom (4 triedy) je prirodzeným a plynulým pokračovaním individuálnych špecialnopedagogických terapií pre deti s autizmom.

e-mail: skolka@f84.sk