Maják

f84

Maják

Maják do sveta autizmu
Vďaka podpore Nadačného fondu Strabag v Nadácii Pontis, sme v roku 2017 začali organizovať ucelený komplex prednášok pre rodičov: Maják do sveta autizmu. Naším prvotným zámerom bolo podať rodičom pomocnú ruku v základnej orientácii v teórii o poruchách spektra autizmu, ale najmä jej praktickom prepojení na každodenný život s dieťaťom s autizmom v domácom prostredí.

Od roku realizácie 1. cyklu Majáka sme každý školský rok otvorili 1-2 cykly.
Forma:

–        Prezenčné vzdelávanie
–        Dištančne – niekoľko domácich zadaní
Frekvencia a dĺžka:
–        Cca 1x mesačne 3×60 min.
–        Dovedna 8-10 stretnuti

Ciele:

1. Ozrejmiť rodičom v pochopiteľnej forme  podstatné aspekty autizmu tak, aby boli schopní prispôsobiť svoje prostredie a svoje správanie v prospech záujmu ich dieťaťa.
2. Previesť rodičov v teoretickej ale aj praktickej forme jednotlivými terapiami a výchovno-vzdelávacími metódami.
 
Obsah:
Autizmus – základné východiská
Autizmus a rodina
Špecifiká spracovávania zmyslových informácií
Rozvíjanie komunikácie (verbálnej a neverbálnej)
Hra a rozvíjanie hry
Sebaobsluha a jej rozvíjanie
Metódy a formy práce
Správanie a riešenie problémového správania
Stravovanie a výživa


Profil absolventa:
Absolventi vzdelávania „Maják do sveta autizmu“ budú schopní v domácom prostredí aplikovať postupy navrhnuté odborníkmi v oblasti autizmu. Zameraním sa na intenzívnu a zmysluplnú terapiu detí s autizmom v spolupráci: odborníci a rodičia, sa v kľúčovom 
období vývinu dieťaťa podarí maximalizovať jeho rozvoj zručností, z ktorého bude profitovať celý život. 

V prípade, ak máte záujem o absolvovanie cyklu prednášok Maják do sveta autizmu, prosíme o vyplnenie prihlášky – link na tlačivo a zaslanie na mail adresu:  f84@f84.sk
 
Podmienkou akceptácie je:
1.     úhrada účastníckeho poplatku (300€) pre rodičovský pár
2.     absolvovanie pozorovania dieťaťa v domácom prostredí („bežné“ fungovanie rodiny)
3.     Zaslanie dotazníka o dieťati na adresu:  f84@f84.sk – tesne pred zahájením kurzu
 
Zo strany usporiadateľa (z našej strany):
Možnosť zaradiť rodičov do homogénnej skupiny z hľadiska potrieb dieťaťa