Maják

f84

Maják


Maják do sveta autizmu

Poradenské a vzdelávacie centrum F84 v spolupráci s nadačným fondom Strabag v Nadácii Pontis po úspešnom ogranizovaní prednášok Maják do sveta autizmu, plánuje pokračovanie organizovania tohto uceleného vzdelávacieho cyklu pre rodičov detí s autizmom aj v šk. roku 2019/2020.

Ciele projektu:

1. Ozrejmiť rodičom v pochopiteľnej forme  podstatné aspekty autizmu tak, aby boli schopní prispôsobiť svoje prostredie a svoje správanie v prospech záujmu ich dieťaťa.
2. Previesť rodičov v teoretickej ale aj praktickej forme jednotlivými terapiami a výchovno-vzdelávacími metódami.

Absolventi vzdelávania „Maják do sveta autizmu“ (co-terapeuti) budú schopní v domácom prostredí aplikovať postupy navrhnuté odborníkmi v oblasti autizmu. Zameraním sa na intenzívnu a zmysluplnú terapiu detí s autizmom
v spolupráci: odborníci a rodičia, sa v kľúčovom
období vývinu dieťaťa podarí maximalizovať jeho rozvoj zručností, z ktorého bude profitovať celý život.

10 tém = 10 stretnutí 

Všetkých stretnutí/tém sa musia zúčastniť obaja rodičia, príp. kombinovať: rodič+iný člen rodiny. Stretnutia prebiehajú v priestoroch Súkromnej ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Jozefská 6. Jedno stretnutie trvá približne 3 hodiny.

V prípade, ak máte záujem o absolvovanie cyklu prednášok Maják do sveta autizmu, prosíme o vyplnenie dotazníka a zaslanie na mail adresu: poradna@f84.sk