Darujte nám 2%

Ak chcete podporiť školu a škôlku vyplnte formulár Spolu Aut a ak chcete podporiť združenie F84 vyplnte formulár F84

Milí priatelia F84!

2% od Vás, pre nás

Dôležité údaje:

F84, o.z.

Kozia 618/28, 81103 Bratislava

IČO: 42183073

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK20 0200 0000 0028 4336 8056

Kód banky: 0200

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Radi by sme Vás touto cestou poprosili, ak sa rozhodnete 2% venovať nám prostredníctvom OZ F84, aby ste kópiu tlačiva poslali na mail:  sedibova@gmail.com

Milí priatelia našej školy a škôlky!

Tento rok je opäť možnosť darovať našej škole a škôlke 2%! Avšak naše nové OZ CestAut ktoré sme na tento účel zriadili ešte zatiaľ nebolo možné registrovať ako príjemcu. No my sme našli riešenie! Ak nás chcete opäť podporiť, OZ Spolu AUT bude tento rok našim „zberným miestom“.

2% od Vás, pre nás!

Dôležité údaje:

Spolu AUT, o.z.

Romanova 1669/22, 851 02 Bratislava

IČO: 52 065 561

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK70 0900 0000 0051 6519 4811

Kód banky: 0900

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Radi by sme Vás touto cestou poprosili, ak sa rozhodnete 2% venovať nám prostredníctvom OZ Spolu AUT, aby ste kópiu tlačiva poslali na mail: cestaut@auti.sk