Canisterapia

f84

Canisterapia

Canisterapia je terapia za pomoci psov. V našej škole využívame psíkov na odstránenie strachu až fóbií zo psov. Mnoho detí s autizmom má zo psov strach, práve preto, že ich správanie je neočakávateľné, nepredvídateľné,  a kým su psy pre ne neovládateľne, tak majú prirodzene dôvod sa ich báť. Ďalšou oblasťou canisterapie, ktorú využívame pri deťoch s autizmom je tzv. edukácia prostredníctvom psov. Mnoho našich detí má problémy s komunikáciou nie v zmysle rozprávať, ale v zmysle používať naučené na medziľudskú komunikáciu. Pes je u mnohých z nich ideálnym motivátorom, kvôli ktorému sa im oplatí začať komunikovať. A toto využívame veľmi k tomu, aby sme rozrozprávali dieťa a potom sa to ľahko prenáša do prirodzených situácií aj do komunikácie s ľuďmi.