BLOG

Náš Blog

S kuframi za autizmom, Srbsko

Srbsko.  Krajina, ktorá zaspala dobu? Škola za osnovno i srednjeobrazovanje MILAN PETROVIĆ v Novom Sade Vám dokáže, že to tak ani z ďaleka nie je… V rámci projektu ,,S kuframi za auti…

Karneval

Každý z nás chcel byť aspoň raz v živote niekým iným. Hlavne keď sme boli deťmi bola naša fantázia popretkávaná tými najrozmanitejšími predstavami o tom kým a kde…

S kuframi za autizmom, Poľsko

Minulý školský rok sa aj naša škola s materskou školou zapojila do výzvy predkladania projektov v rámci medzinárodnej agentúry programu Erasmus +. Našou kľúčovou akciou bo…

Autismus & Chardonnay 2 Pozdní sběr

V decembri 2019 sa nám s kolegyňami pošťastilo zúčastniť sa besedy pri príležitosti vydania knihy Autismus & Chardonnay 2, Pozdní sběr. Keďže sme sa už zúčastnili  na jednej besed…

Quanto Basta

Koniec kalendárneho roka 2019 bol v našich kinách „bohatý“ na snímky o autizme. Až som nadobudla pocit, že už je tu 2.apríl – Svetový deň povedomia o autizme J. Mali sme možnosť…

Tvorivé vianočné dielničky

Zmena…..   v našom „auti“ a z času na čas aj v tom bežnom svete mnohokrát vnímaná ako ZLO. Keď je niečo pevne dané, naplánované, tradované, neradno robiť zmeny. Naše deti v tom maj…