Bazalná stimulácia

f84

Bazalná stimulácia

Dotyky majú v živote človeka rôzne role, ako napríklad spoznávanie sveta v rannom detstve, či ako spôsob komunikácie.
Terapia bazálnej stimulácie zabezpečuje, aby naše deti mali dostatok podnetov (hlavne somatických) nevyhnutných pre ich správny vývin. Túto stimulácia realizuje terapeut cielenými a štrukturovanýmidotykmi. Dôležitým pravidlom je vedieť ako sa dotýkať, tak dokážeme u detí budovať pocit istoty a dôvery, stimulovať tak zmyslové orgány a umožniť vznik nových spojení v mozgu.

Stimuláciou deti začínajú vnímať vlastné telo, čo je predpoklad k uvedomeniu a komunikovaniu s okolitým svetom. Rozvíjame vlastnú identitu, lokomočné schopnosti, zlepšujeme funkcie organizmu ako aj orientáciu v priestore a čase.
Takéto cielené dotyky sú formou somatickej stimulácie, ktorá má ukľudňujúce alebo naopak povzbudzujúce účinky. Ďalšou možnosťou somatickej stimulácie je aj polohovanie.

Ukľudňujúcu somatickú stimuláciu využívame
pri deťoch na zmiernenie stresu, nervozity
a k telesnému a svalovému uvoľneniu.

Naopak povzbudzujúcu stimuláciu pri deťoch,
ktoré majú znížené svalové napätie, môžu byť
apatické, úzkostné.

Pomocou polohovania umožníme dieťaťu zase pocítiť hranice vlastného tela.

Pri stimulácii využívame rôzne príjemné materiály ako: froté ponožky, telové mlieka, oleje, žinky, vankúše, deky, perličkové matrace, no dieťa môže byť aj oblečené.