Arteterapia

f84

Arteterapia

Čo je cieľom našich arteterapii?
Cieľom arteterapie je poskytnúť dieťaťu pocit pohody a istoty. Odľahčiť symptómy spojené s úzkosťou, hyperaktivitou, agresivitou, zjemniť rigidné myslenie a správanie. Poskytnúť dieťaťu množstvo zážitkov a nových skúsenosti, ktoré majú vzbudiť v dieťaťu záujem o tvorbu a o experimentovanie.

Cieľom arteterapie je zvýšiť toleranciu k nepríjemným podnetom a zároveň usmerňovať vlastné stimulácie správanie k tvorivej činnosti. Arteterapia pomáha zmierňovať príznaky a zároveň usmerňovať autistické správanie do „expresívno-kreatívnej zásuvky“. To podporuje komunikáciu, emočný rast a zmyslovú integráciu a zároveň podporuje sociálnu interakciu v prostredí zábavy.

Ako prebiehajú naše arteterapie?
Na terapiách skúšame a používame rôzne techniky: od výtvarných (kreslenie, maľovanie, modelovanie hlinou, domácou plastelínou – výroba domácej plastelíny, suchou plastelínou,
koláže z najrôznejších materiálov) až cez pohyb, tanec, hrua divadelné hry. Rôznymi formami arteterapeutických aktivít a používaním nespočetného množstva materiálusprostredkujeme dieťaťu množstvo zážitkov a získavanie nových skúseností. Multisenzorická práca umožňuje dieťaťu získať pocit dôvery, čímsa zapája do tvorivého procesu. Pre deti s PAS je arteterapia jedinečný spôsob na získanie pocitu kontroly, sebavyjadrenia a sebauvedomenia.

Pre koho je určená arteterapia?
Arteterapie sú určené pre všetky deti, ktoré navštevujú našu škôlku a školu. Taktiež máme vyhradený čas pre externé deti.