S kuframi za autizmom

  • by

Minulý školský rok sa aj naša škola s materskou školou zapojila do výzvy predkladania projektov v rámci medzinárodnej agentúry programu Erasmus +. Našou kľúčovou akciou bola Vzdelávacia mobilita jednotlivcov konkrétne hospitácie tzv. job shadowing. Je to možnosť ako stráviť obdobie v zahraničí v partnerskej škole, alebo v akejkoľvek inej relevantnej organizácii, ktorá pôsobí v oblasti školského vzdelávania (aj vzdelávania deti s PAS). A pre nás konkrétne to je příležitosť vidieť nové metódy, techniky, príležitosť ako načerpať nové skúsenosti, inšpirácie a v neposlednom rade získať nové partnerské školy, s ktorými by sme vedeli spolupracovať aj v budúcnosti. V rámci projektu, ktorý sme výstižne nazvali „S kuframi za autizmom“ sme oslovili víceré európske, partnerské školy vzdelávajúce deti s autizmom. Niektoré z nich ako Krakow sme už stihli navštíviť a najbližšie obdobie nas ešte čakajú ešte mestá ako Nový Sad Srbsko, Nowý Sacz Poľsko, Ostrava a Valencia.

Ako prvé – Krakow…..

Naša prvá mobilita bola naplánovaná na koniec kalendárneho roka, prvý decembrový týžden do Pryzstanek szkola a Pryzstanek przedszkolak v Krakowe. O tom, že Krakov je úžasne mesto, plné histórie so mnou nikto kto ho už navštívil polemizovat nebude. Ak sa však spojí krásne mesto s hospitáciou v dvoch školách, kde cítiť radosť z práce, pohodu v každej jednej triede a kde na vlastnej koži zažijete, že deti sú tam naozaj šťastné, tak pomyslený „autistický kufor“ máte na nové zážitky, inšpirácie a nápady naplnený hneď v prvý deň mobility :). Čo viac si môžete priať? Obe školy – materská aj základna škola sa zameriavajú na rozvíjanie komunikácie pomocou PECS, posunkového jazyka MAKATON a mobilnej aplikácie. Pri vzdelávaní využivajú veľmi veľa vizualizácie, takže som sa tam cítila naozaj ako „ryba vo vode“ :). Rovnako pomer detí, pedagógov, či členenie detí do malých skupín podľa veku, vývinovej úrovne, či iných špecifík, vychádzajúcich z dgianózy autizmus je veľmi príbuzný tomu nášmu. Na prvý pohľad, dojem by sa zdalo, že naozaj je spôsob práce s deťmi s autizmom veľmi podobný tomu nášmu. Keď však idete do hĺbky ukážu sa vám silné aj slabé stránky, ktoré ste pri prvom kontakte prehliadli. Jednou zo silných stránok daných škôl bol dôraz na prácu fyzioterapeuta (bazálna stimulácia, senzomotorický tréning, oromotorická stimulácia…) a na rozvíjanie zmyslového vnímania rôznymi aktivitami počas dňa. Naozaj veľké plus, ak berieme do úvahy fakt, že senzomotorika a vnímanie sú základom pre všetky kognitívne výkony. Takže, ak sú správne nadstavené, máme vytvorené základy pre ďalšie vzdelávanie, napredovanie dieťaťa.

Naopak ako slabú stránku som vnímala malú odbornú, metodickú podkutosť pedagógov v triedach, čo bolo cítiť hlavne pri riešení problémového správania. A to hlavne, ak porovnám s prístupom a vzdelávaním detí v našom zariadení, kde je každé dieťa brané ako taký „malý, jedinečný projekt“, na ktorom pracujeme – analyzujeme, riešime, pracujeme na napredovaní dieťaťa vo všetkých oblastiach vývinu…..A to si vyžaduje mať tím odborníkov tj. mať pedagógov podkutých odborne aj metodicky. Celkovo by som uzavrela a zhodnotila našu mobiltu Krakow ako veľmi podnetnú a inšpiratívnu skúsenosť. Naše očakávania boli splnené….a to po všetkých stránkach. Bol to naozaj skvelý predvianočný čas…..Síce sme na adventnom venci nezapaľovali prvú adventnú sviečku, ani nestihli besedu so Selnerom :), ale zato sme z Krakowa odchádzali s pocitmi, že to čo robíme a ako to robíme je svojou úrovňou porovnateľné s inými školami v Krakowe (minimálne tými dvomi 🙂 ). Zostante s nami na našom blogu a prečitájte si viac o ďalšej mobilite, ktorou bude Nový Sad Srbsko.

Dagmar Šuranová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *